MASKE

Poštarina je BESPLATNA ako poručite 3 ili više proizvoda

MASKE

Mogu se koristiti za zabavu,Noć veštica,kao poklon ,za zabavu,žurke …

ISTORIJA

Pored religiozne, maske imaju i važnu socijalnu ulogu, a u nekim zajednicama, kao što su, na primer, Dan i Gere, one predstavljaju isključivo versko-socijalnu skulpturu i umnogome zamenjuju figure predaka kao i različite statue koje nalazimo kod drugih naroda. Maska ima značajnu ulogu u sudstvu, pri skupljanju dažbina, u ratu, u prekidu rata. One su zaštitinice i čuvari ribara, lovaca, kovača, putnika. Maska je neophodni rekvizit mnogobrojnih tajnih društava i određenih redova unutar njih, zaduženih za pojedine kulture, za održavanje reda, dobrosusedskih odnosa, za vaspitanje dece i pripremanje inicijacije, uvođenje u red odraslih.

Maska simboliše mudrost duha, njegovu pozitivnu, kao i negativnu moć. Izuzetno bogat svet ideja i mnogostruka namena maske prouzrokovali su veliki broj različitih umetničkih ostvarenja u njenom kreiranju, karakterističnih za određene narode. Različiti stilovi maski odražavaju različito shvatanje sveta, mitologiju i kolektivnu svest užih i širih zajednica, no isto tako i viziju individualnih umetnika, inspirisanih okolinom u kojoj žive i plemenskom mitologijom.