NOS

! Minđuše se prodaju na komad,osim ako u opisu nije naglašeno drugačije !